Poradnia Leczenia Uzależnień

SN ZOZ ProVitaMed w Wieluniu

prowadzi nabór do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu

oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi. 


W ramach zajęć prowadzona będzie edukacja dotycząca uzależnień, ich mechanizmów oraz skutków, praca nad indywidualnymi trudnościami uczestników, uczenie zachowań służących budowaniu konstruktywnych rozładowań napięć i negatywnych stanów emocjonalnych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy, psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii i terapii uzależnień.

W ramach programu zapewniamy również bezpłatne konsultacje doradcy finansowego, prawnika, poradnictwa dla rodzin i bliskich osób uzależnionych, interwencje kryzysowe. 

 

 Zgłoszenia przyjmuie  Poradnia Leczenia Uzależnień SN ZOZ ProVitaMed w Wieluniu

przy ul. Sieradzkiej 56, III Piętro, wejście B

Rejestracja i informacja telefoniczna Poradni Leczenia Uzależnień w Wieluniu

teł. 43 88 60 515 w godzinach pracy rejestracji

 Program finansowany ze środków

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia

Współpraca Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii